086.JPG
Wdowa
drzeworyt wg rysunku Artura Grottgera (z cyklu Warszawa II), zamieszczony w "Przyjacielu Domowym", Lwów, s. 2
Zbiór Ambrożego Grabowskiego, sygn. 29/679/48, ryc. 136