083.JPG
Ostatnia bitwa ks. Antoniego Mackiewicza, pod Świętobrościem na Litwie (26 XI 1863)
drzeworyt zamieszczony w "Kalendarzu Narodowym na rok 1865", Drezno [1864], s. 25
Zbiór Ambrożego Grabowskiego, sygn. 29/679/48, ryc. 261 k