077.JPG
Obóz w Goszczy
Założony 6 III 1863 r. przez M. Langiewicza. Tu w dniu 10 III została ogłoszona jego dyktatura.
drzeworyt zamieszczony w "Kalendarzu Narodowym na rok 1864", Wiedeń [1863], s. 51
Zbiór Ambrożego Grabowskiego, sygn. 29/679/48, ryc. 212 ss