078.JPG
Wielkanoc w obozie powstańczym
drzeworyt zamieszczony w "Waldheim's Illustrirte Zeitung" [?]
Zbiór Ambrożego Grabowskiego, sygn. 29/679/48, ryc. 129