076.JPG
Zwycięska potyczka M. Langiewicza pod Skałą (5 III 1863)
drzeworyt wg rysunku Wilhelma Diez, zamieszczony w "Waldheim's Illustrirte Zeitung" [?]
Zbiór Ambrożego Grabowskiego, sygn. 29/679/48, ryc. 121