075.JPG
Konwój rannych powstańców do Krakowa
drzeworyt zamieszczony w "Kalendarzu Narodowym na rok 1865", Drezno [1864], s. 12
Zbiór Ambrożego Grabowskiego, sygn. 29/679/48, ryc. 261 d