074.JPG
Bitwa pod Wąchockiem (3 II 1863)
drzeworyt zamieszczony w "Kalendarzu Narodowym na rok 1865", Drezno [1864], s. 4
Zbiór Ambrożego Grabowskiego, sygn. 29/679/48, ryc. 261 a