028.jpg

François de Rochebrune (1830–1871)
Wojskowy francuski. W powstaniu generał; organizator i dowódca oddziału żuawów,  walczył m.in. pod Miechowem, Chrobrzem i Grochowiskami; naczelnik wojskowy woj. krakowskiego, zdymisjonowany po wyprawie na Poryck, wyjechał do Francji.
b.a. fot. [Walery Rzewuski, Kraków]; b.d. [ok. 1863]
Zbiór albumów, sygn. Alb. 5