029.jpg

Mieczysław, Jan Julian Mieczysław Romanowski (1833–1863)
Poeta. Członek „Ławy” lwowskiej. Więziony przez Austriaków, po zwolnieniu dowódca oddziału przybocznego M. Borelowskiego w stopniu kapitana. Poległ 24 IV 1863 pod Józefowem.
b.a. fot. [Bernhard Brand, Lwów], b.d. [ok. 1862–1863]
Zbiór fotograficzny, sygn. A I-21