027.jpg

Henryka, Anna Henryka Pustowojtówna (Pustowójtówna), zamężna Loewenhardt;
pseud. Michał Smok, Michałek (1838–1881)
W powstaniu adiutantka D. Czachowskiego i M. Langiewicza. Aresztowana z Langiewiczem, osadzona w więzieniu w Krakowie; następnie na emigracji w Paryżu.
fot. Franciszek Wyspiański, Lwów; b.d. [ok. 1863] [w popiersiu]
Zbiór fotograficzny, sygn. A I-20