026.jpg

Henryka, Anna Henryka Pustowojtówna (Pustowójtówna), zamężna Loewenhardt;
pseud. Michał Smok, Michałek (1838–1881)
W powstaniu adiutantka D. Czachowskiego i M. Langiewicza. Aresztowana z Langiewiczem, osadzona w więzieniu w Krakowie; następnie na emigracji w Paryżu.
fot. Moritz Ludwig Winter, Praga; 1863
Zbiór albumów, sygn. Alb. 5