025.jpg

Zygmunt Padlewski (1836–1863)
Oficer w wojsku carskim, od 1861 działacz niepodległościowy, członek Komitetu Centralnego Narodowego. W powstaniu generał; naczelnik wojenny i dowódca oddziału w woj. płockim. Ujęty przez Rosjan, został rozstrzelany w Płocku 15 V 1863.
b.a. fot., b.d. [przed 1863]
Zbiór albumów, sygn. Alb. 17