024.jpg

Edward Nowakowski, w zakonie o. Wacław (1829–1903)
Od 1860 w zakonie kapucynów. Aktywny w powstaniu, aresztowany w Lublinie (11 II 1864), skazany na karę śmierci, która zamieniona na bezterminowe zesłanie na Syberię. W 1875 zwolniony, ostatecznie osiadł w Krakowie.
fot. Juliusz Mien, Kraków; b.d.
Akta osób i rodzin, sygn. 29/645/339