020.jpg

Władysław Eminowicz (1837–1864)
Były oficer austriacki. W powstaniu podpułkownik, tymczasowy naszelnik wojenny woj. sandomierskiego. Walczył pod dowództwem M. Langiewicza, następnie jako szef sztabu D. Czachowskiego. Po niesłusznej degradacji szeregowiec w oddziale K. Kality. Zmarł z ran otrzymanych pod Opatowem 21 II 1864.
fot. Teodor Szajnok, Lwów; b.d. [ok. 1863]
Archiwum Potockich z Krzeszowic, sygn. AKPot 3406