021.jpg

Michał Jan Heidenreich, pseud. Kruk (1831–1886)
Podpułkownik w wojsku carskim. Członek Komitetu Centralnego Narodowego. Od lata 1863 naczelnik wojenny woj. podlaskiego i lubelskiego (po Lelewelu-Borelowskim). Po zwycięskiej bitwie pod Żyrzynem (8 VIII 1963) mianowany generałem. Po upadku powstania, najpierw na emigracji, później we Lwowie.
Wydawnictwo Towarzystwa Szkoły Ludowej (pocztówka), b.d. [po 1891]
Akta osób i rodzin, sygn. 29/645/339