019.jpg

Teodor Cieszkowski (1833-1863)
Podpułkownik, walczył pod dowództwem A. Kurowskiego i M. Langiewicza, dowodził też własnym oddziałem. Ranny pod Broszęcinem 10 IV 1863, wytropiony przez kozaków i dobity.
b.a. fot., b.d. [ok. 1863]
Archiwum Potockich z Krzeszowic, sygn. AKPot 3405