018.jpg

Zygmunt Chmieleński (Chmieliński) (1833–1863)
Kapitan, od września pułkownik, naczelnik wojsk województwa krakowskiego. W jego oddziale był Adam Chmielowski, późniejszy święty Brat Albert.
b.a. fot., b.d. [ok. 1860)
Spuścizna Janiny Jasickiej, sygn. SJ 73