017.jpg
Ludwik Mierosławski (1814–1878)
Dyktator powstania. Poniósł klęskę w kampanii kujawskiej, następnie na emigracji w Paryżu.
fot. Aleksander Ken, Paryż, b.d. [1860–1870]
Zbiór fotograficzny, sygn. A I-57