Piwo towarzyszy człowiekowi od zawsze. Sposób produkcji złocistego lub ciemnobrązowego napoju ze sfermentowanego zboża przechodził rożne transformacje technologiczne, ale nie zmieniło się to, że piwo jest najstarszym i najchętniej spożywanym napitkiem na świecie.

Wśród dokumentów przechowywanych w Archiwum Narodowym w Krakowie znajdziemy także piwne archiwalia. Mówią one o prawie wyrobu piwa, o sposobie jego produkcji, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, reklamie i spożywaniu; zobaczyć możemy jak zmieniały się browary.

Zapraszamy na historyczne piwo z archiwalnych półek! Śledzenie dziejów piwa może być przecież niemniej interesującym zajęciem jak jego spożywanie. NA ZDROWIE!

Ryciny przedstawiające i porównujące różne roboty w browarach w czasach dawnych i współczesnych, [II poł. XIX w.]

ANK, Archiwum Goetza-Okocimskiego, sygn. AGO 484/65

Wizerunek ozdobny przedstawiający widok ogólny Browaru Jana Goetza w Okocimiu, [II poł. XIX w.]

ANK, Archiwum Goetza-Okocimskiego, sygn. AGO 333b/2

Widok ogólny Browaru Jana Goetza w Okocimiu – winieta blankietu korespondencyjnego, 1913

ANK, Archiwum Dzikowskie Tarnowskich, sygn. ADzT 3180

Widok ogólny Browaru Jana Goetza w Okocimiu, [I poł. XX w.]

ANK, Archiwum Goetza-Okocimskiego, sygn. AGO 476

Widok Okocimskich Zakładów Przemysłowych – zdjęcie lotnicze,
[I poł. XX w.]

ANK, Archiwum Goetza-Okocimskiego, sygn. AGO 1

Widok ogólny Browaru Jana Goetza w Okocimiu,
[I poł. XX w.]

ANK, Archiwum Goetza-Okocimskiego, sygn. AGO 484/60

Widok zabudowań Browaru Jana Goetza w Okocimiu,
[przełom XIX i XX w.]

ANK, Archiwum Goetza-Okocimskiego, sygn. AGO 432/13

Widok zabudowań Browaru Jana Goetza w Okocimiu,
[przełom XIX i XX w.]

ANK, Archiwum Goetza-Okocimskiego, sygn. AGO 432/17

Widok zabudowań Browaru Jana Goetza w Okocimiu – podwórze z przetaczanymi beczkami,
[przełom XIX i XX w.]

ANK, Archiwum Goetza-Okocimskiego, sygn. AGO 432/19

Browar Jana Goetza w Okocimiu – wnętrze jednego z pomieszczeń
[przełom XIX i XX w.]

ANK, Archiwum Goetza-Okocimskiego, sygn. AGO 484/63

Browar Jana Goetza w Okocimiu – urządzenia browarnicze,
[przełom XIX i XX w.]

ANK, Archiwum Goetza-Okocimskiego, sygn. AGO 484/62

Browar Jana Goetza w Okocimiu – urządzenia browarnicze,
[przełom XIX i XX w.]

ANK, Archiwum Goetza-Okocimskiego, sygn. AGO 432/15

Browar Jana Goetza w Okocimiu – pracownicy w pomieszczeniu fabryki beczek,
[przełom XIX i XX w.]

ANK, Archiwum Goetza-Okocimskiego, sygn. AGO 1

Browar Jana Goetza w Okocimiu – fotografia zbiorowa pracowników
[przełom XIX i XX w.]

ANK, Archiwum Goetza-Okocimskiego, sygn. AGO 484/59

Browar Jana Goetza w Okocimiu – formujący się pochód pracowników z okazji osiemdziesięciolecia browaru, 1925

ANK, Archiwum Goetza-Okocimskiego, sygn. AGO 1

Ochotnicza Straż Ogniowa w Okocimiu - fotografia zbiorowa członków, maj 1878

ANK, Archiwum Goetza-Okocimskiego, sygn. AGO 484/53

Widok ogólny browaru Carlsberg, 1883

ANK, Archiwum Goetza-Okocimskiego, sygn. AGO 484/66