081.JPG
Bitwa pod Kowalą (21 VIII 1863)
drzeworyt zamieszczony w "Kalendarzu Narodowym na rok 1865", Drezno [1864], s. 44
Zbiór Ambrożego Grabowskiego, sygn. 29/679/48, ryc. 261 t