080.JPG
Ucieczka Moskali po bitwie pod Kobylanką (6 V 1863)
drzeworyt zamieszczony w "Kalendarzu Narodowym na rok 1865", Drezno [1864], s. 37
Zbiór Ambrożego Grabowskiego, sygn. 29/679/48, ryc. 261 p