072.jpg
Obóz powstańczy w Ojcowie
Założony ok. 25 I 1863 przez Apolinarego Kurowskiego, naczelnika województwa krakowskiego
drzeworyt, druk. J. J. Weber, Lipsk [1863-1864]
Zbiór Ambrożego Grabowskiego, sygn. 29/679/43, ryc. 119