071.JPG
Przejście powstańców przez granicę
drzeworyt wg rysunku Wilhelma Leopolskiego, zamieszczony w "Kalendarzu Narodowym na rok 1864", Wiedeń [1863], s. 53
Zbiór Ambrożego Grabowskiego, sygn. 29/679/48, ryc. 212 uu