069.JPG
Wojsko powstańcze. Kosynierzy, ułani strzelcy
drzeworyt zamieszczony w "Kalendarzu Narodowym na rok 1864", Wiedeń [1863], s. 56
Zbiór Ambrożego Grabowskiego, sygn. 29/679/48, ryc. 212