068.JPG
Wyjście powstańców z Krakowa
Wieczorem 7 II 1863 r. wyruszyły z miasta najliczniejsze grupy młodzieży do obozu w Ojcowie.
drzeworyt zamieszczony w "Kalendarzu Narodowym na rok 1865", Drezno [1864], s. 8
Zbiór Ambrożego Grabowskiego, sygn. 29/679/48, ryc. 261 b