035.JPG
Fotografia przedstawiająca panoplia
z herbem Polski w środku i napisem: "Dawne wyrocznie Lecha Niebo wam ogłasza! Polacy! To wasz Orzeł, to Ziemia jest wasza". Po obu stronach herbu sztandary, na których umieszczono nazwiska dowódców: "Narbut, Padlewski, Frankowski, Lelewel, Lewandowski, Bończa".
Zbiór Ambrożego Grabowskiego, sygn. 29/679/48, ryc. 135