034.jpg
Poczet sztandarowy żuawów
(od lewej): podporucznik Józef Wierzbicki, Ludomir Cywiński, pseud. Rokita (1839-?), chorąży żuawów w randze podporucznika, Ferdynand Emil Czaderski, podporucznik
b.a. fot. [Walery Rzewuski]; b. d. [1863]
Spuścizna Janiny Jasickiej, sygn. SJ 73