032.jpg

Józef Wysocki (1809–1873)
Generał, w powstaniu dyrektor Wydziału Wojny z siedzibą w Krakowie, naczelnik wojskowy woj. lubelskiego i ziem ruskich, dowódca wyprawy na Radziwiłłów. Aresztowany i więziony kilka miesięcy przez Austriaków
b.a. fot. [Aleksander Ken, Paryż]; b.d. [ok. 1862]
Zbiór albumów, sygn. Alb. 5