031.jpg

Józef Śmiechowski (1798–1875)
Generał, organizator oddziałów w Czerskiem; walczył m.in. pod Żarnowcem, Chrobrzem, Grochowiskami, Igołomią, Hutą Krzeszowską. Po powstaniu we Lwowie
fot. Walery Rzewuski, Kraków; 1863
Zbiór albumów, sygn. Alb. 5