050.jpg
Analiza działalności objazdowej Teatru w 1959 roku sporządzona dla Ministerstwa Kultury i Sztuki (s. 2), 1959
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 46)