048.jpg
Telegram Wojewódzkiej Agencji Imprez Estradowych w Bydgoszczy, [1960]
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 46)