046.jpg
Pierwsza strona listy zaproszeń na spektakl "Dziady" A. Mickiewicza w dniu 11 września, 1961
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 21)