039.jpg
Program przedstawienia "Szopka Krakowska", 1959
(ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. TRK 27)