037.JPG
Tłok pieczętny , 1863
Okrągły, w polu pieczętnym herb powstania, w otoku napis: RZĄD NARODOWY NACZELNIK M. KRAKOWA
Dokumenty wydawane w imieniu Rządu Narodowego przeważnie zamiast podpisów opatrzone były pieczęciami, co powszechnie respektowano.
Zbiór tłoków pieczętnych metalowych, sygn. T. 497