015.jpg
Marian Langiewicz (1827–1887)
W powstaniu 1863 naczelnik wojskowy woj. sandomierskiego i krakowskiego w randze generała. Dyktator powstania. Po bitwie pod Grochowiskami przeszedł do Galicji; aresztowany i uwięziony. Od 1865 na emigracji
b.a. fot., ok. 1863
Zbiór fotograficzny, sygn. A I-60