Z NIEWOLI DO WOLNOŚCI

100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI


W roku 1918, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Pamięć o wydarzeniach pierwszych dni wolności i o drodze do jej odzyskania przechowywana jest na kartach akt zgromadzonych w archiwach. Materiał ten przybiera formy fotografii, ikonografii, dokumentacji wytworzonej przez administrację i instytucje społeczne, a także postać listów osób prywatnych czy wspomnień spisanych w dziennikach i pamiętnikach.

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Archiwum Narodowe w Krakowie 2018