A A A A+

W 1995 r. rozpoczęła działalność Ekspozytura w Spytkowicach jako główne zaplecze magazynowe oddziałów Archiwum Narodowego w Krakowie. Do 2021 r. w  magazynach przechowywano ok. 15 km bieżących akt. Obecnie akta przechowane są w Krakowie, w centrali Archiwum Narodowego w Krakowie  przy ul. Rakowickiej 22E.   Siedziba Ekspozytury mieści się w spytkowickim zamku przy ul. Zamkowej 48.

Dane teleadresowe:

  • Archiwum Narodowe w Krakowie Ekspozytura w Spytkowicach
  • 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 48
  • tel./fax +48 33 879 16 05, e-mail: spytkowice@ank.gov.pl

Uwaga!

Dotychczas przechowywane w Ekspozyturze w Spytkowicach zespoły akt zostały przewiezione do Krakowa i są udostępniane w czytelni przy ul. Rakowickiej 22E. Nieduża część akt jest jeszcze wyłączona z udostępniania z powodu prowadzonego procesu fumigacji.