Z WOLI PARTII, WYSIŁKIEM CAŁEGO NARODU.

NOWA HUTA – MIASTO (NIE)IDEALNE


LITERATURA

R. Bober, Krzyże w „Mieście bez Boga”. Organizacja parafialna w Nowej Hucie w okresie działalności kard. Karola Wojtyły w latach 1962-1978, Kraków 2006

A. Chwalba, Kraków w latach 1945-1989, [w:] Dzieje Krakowa, t. 6, Kraków 2004

R. Dzieszyński, J.L. Franczyk, Encyklopedia Nowej Huty, Kraków 2006

Encyklopedia Krakowa, Warszawa-Kraków 2000

J.L. Franczyk, Na fundamencie Krzyża. Kościół katolicki w Nowej Hucie w latach 1949-1989, Kraków 2004

T. Gołaszewski, Kronika Nowej Huty, Kraków 1955

D. Gut, Nowa Huta w świadomości jej mieszkańców, [w:] Kraków przestrzenie kulturowe, red. J. Bujak, A. Zambrzycka-Steczkowska, R. Godula, Kraków 1993, s. 124

Huta im. Tadeusza Sendzimira S.A. w Krakowie 1949-1999, Kraków 1999

S. Juchnowicz, Nowa Huta, przeszłość i wizja. Z doświadczeń warsztatu projektowego [w:] Nowa Huta – przeszłość i wizja. Studium muzeum rozproszonego, „Biblioteka Krzysztoforska”, Kraków 2005, s. 179

W. Komorowski, Urbanistyka i architektura Nowej Huty 1949-1959, „Rocznik Krakowski”, t. LXXI, Kraków 2005

Kryptonim „Gigant”. Dzieje nowohuckiego kombinatu w latach 1949-1958, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2008

M. Lasota, Starania o lokalizację kościoła w Nowej Hucie-Bieńczycach, [w:] On tutaj był… Karol Wojtyła w Nowej Hucie, red. R. Bober, W. Paduchowski, Kraków 2007

Miastoprojekt Kraków 50 lat, wydawnictwo jubileuszowe, Kraków 2005

M. Mezian, Nowa Huta – socjalistyczna w formie, fascynująca w treści, Kraków 2004

Narodziny Nowej Huty, materiały sesji naukowej odbytej 25 kwietnia 1998 roku, pod red. J. M. Małeckiego, „Rola Krakowa w Dziejach Narodu”, Kraków 1999

Nowa Huta – architektura i twórcy miasta idealnego. Niezrealizowane projekty, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2007

Nowa Huta – przeszłość i wizja. Studium muzeum rozproszonego, praca zbiorowa pod red. J. Salwińskiego i L.J. Sibili, „Biblioteka Krzysztoforska”, t. 2, Kraków 2005

J. Ridan, Krzyż nowohucki. Dzieje walk o wiarę i wolność, Krzeszowice 2006

P. Semczuk, Lała się wódka, a ludzi z marmuru nie było. Jakie tajemnice skrywali budowniczowie Nowej Huty? „Newsweek” z 23.06.2017 r.

L.J. Sibila, Nowohucki design. Historia wnętrz i ich twórcy w latach 1949-1959, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2007

J. Szczepaniak, Nowohuckie kazania kardynała Karola Wojtyły, [w:] On tutaj był… Karol Wojtyła w Nowej Hucie, red. R. Bober, W. Paduchowski, Kraków 2007

T. Ptaszycki, Nowa Huta, „Architektura” 1953, nr 3

http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=514 [dostęp: 12.06.2019 r.]

https://nowahistoria.interia.pl/aktualnosci/news-pomnik-lenina-zniknal-z-nowej-huty-29-lat-temu,nId,1570306 [dostęp: 21.06.2019 r.]

https://gazetakrakowska.pl/nasza-historia-king-kong-z-alei-roz-czyli-pomnik-lenina-w-nowej-hucie/ar/3678010 [dostęp: 21.06.2019 r.]

https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/998567,Pomnik-Lenina-obalony-w-Nowej-Hucie [dostęp: 21.06.2019 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019