Z WOLI PARTII, WYSIŁKIEM CAŁEGO NARODU.

NOWA HUTA – MIASTO (NIE)IDEALNE


JUBILEUSZE

Kolejne jubileusze rozpoczęcia budowy Kombinatu czy nowoczesnego miasta dawały asumpt do ich celebrowania. Szczególnie uroczyste były te „okrągłe” na 10-lecie czy 20-lecie rozpoczęcia operacji „Gigant”.


    

     

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019