Z WOLI PARTII, WYSIŁKIEM CAŁEGO NARODU.

NOWA HUTA – MIASTO (NIE)IDEALNE


KOŚCIOŁY W NOWEJ HUCIE

Galeria dokumentów >>Pismo Metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły z dn. 7.06.1973 r. do Przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa w sprawie rosnących potrzeb parafii w Pleszowie, budowy kościoła w Mistrzejowicach, wyciszenia napięć wynikłych z ograniczenia możliwości zaspokajania potrzeb religijnych (ANK, Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa, sygn. 29/701/14087 s.3-6)


Powrót do "KOŚCIOŁY W NOWEJ HUCIE">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału