Z WOLI PARTII, WYSIŁKIEM CAŁEGO NARODU.

NOWA HUTA – MIASTO (NIE)IDEALNE


KOŚCIOŁY W NOWEJ HUCIE

Galeria dokumentów >>Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Rady Narodowej w m. Krakowie z 3.01.1959 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na budowę przyziemia kościelnego (kościoła w Bieńczycach-Nowej Hucie) o charakterze kulturalno-społecznym wraz z załączonym opisem technicznym obiektu (ANK, Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa, sygn. 29/701/1153)


Powrót do "KOŚCIOŁY W NOWEJ HUCIE">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału