Z WOLI PARTII, WYSIŁKIEM CAŁEGO NARODU.

NOWA HUTA – MIASTO (NIE)IDEALNE


KOŚCIOŁY W NOWEJ HUCIE

Galeria dokumentów >>

Pismo Wydziału Spraw Wewnętrznych Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Nowa Huta z dn. 6.03.1972 r. w sprawie odmowy udzielenia zgody na organizowanie zgromadzeń o charakterze religijnym poza obiektem sakralnym (ANK, Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Kraków-Nowa Huta, sygn. 29/703/1227 s.1)


Powrót do "KOŚCIOŁY W NOWEJ HUCIE">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału