Z WOLI PARTII, WYSIŁKIEM CAŁEGO NARODU.

NOWA HUTA – MIASTO (NIE)IDEALNE


POMNIK LENINA

Galeria dokumentów >>Program widowiska pt. „Myśl prosta jak czyn” z okazji odsłonięcia pomnika W. Lenina 28.04.1973 r. (ANK, PZPR Komitet Wojewódzki Kraków, sygn. 29/1312/0/8/KW PZPR 1049 s. 495, 497, 499, 501)


Powrót do "POMNIK LENINA">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału