Z WOLI PARTII, WYSIŁKIEM CAŁEGO NARODU.

NOWA HUTA – MIASTO (NIE)IDEALNE


POMNIK LENINA

Galeria dokumentów >>

Fotografia pomnika W.I. Lenina usytuowanego na Placu Centralnym w Nowej Hucie autorstwa Janusza Podleskiego (ANK, PZPR Komitet Wojewódzki Kraków, sygn. 29/1312/0/8/KW PZPR 1049 s. 347)


Powrót do "POMNIK LENINA">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału