Z WOLI PARTII, WYSIŁKIEM CAŁEGO NARODU.

NOWA HUTA – MIASTO (NIE)IDEALNE


POMNIK LENINA

Galeria dokumentów >>

Fragment tekstu aktu erekcyjnego pomnika W. Lenina w Nowej Hucie (ANK, PZPR Komitet Wojewódzki Kraków, sygn. 29/1312/0/8/KW PZPR 1348 s. 127)


Powrót do "POMNIK LENINA">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału