Z WOLI PARTII, WYSIŁKIEM CAŁEGO NARODU.

NOWA HUTA – MIASTO (NIE)IDEALNE


POMNIK LENINA

Galeria dokumentów >>

Notatka z rozmowy z przewodniczącym Prezydium DRN Nowa Huta nt. budowy pomnika W. Lenina z 3.10.1966 r. (ANK, PZPR Komitet Wojewódzki Kraków, sygn. 29/1312/0/8/KW PZPR 1348 s. 1)


Powrót do "POMNIK LENINA">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału