CAŁY NARÓD BUDUJE NOWĄ HUTĘ
BUDOWA METALURGICZNEGO GIGANTA POD KRAKOWEM


Literatura

Do przygotowania tekstów, obok materiałów źródłowych pozostających w zasobie Archiwum Narodowego, wycinkowo prezentowanych w niniejszej wystawie, wykorzystano:

802 procent normy. Pierwsze lata Nowej Huty, red. H. Makarewicz, W. Pental, Kraków b.d.
Anioła J., Huta im. Lenina, Warszawa 1954
Baziur G., Od „normalizacji” do referendum. Sytuacja społeczno-polityczna w Nowej Hucie w latach 1983-1987 [w:] Nowa Huta – miasto walki i pracy, IPN Kraków 2002
Binek T., Służby inwestycyjne Nowej Huty, Kraków 2009
Chmieliński E., Moje życie i praca w rocznej ochotniczej 53 brygadzie ZMP. [w:] 35 lecie Związku Młodzieży Polskiej i Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”, red. wydania Ludwik Mikrut, Kraków 1983
Chwalba A., Kraków w latach 1945-1989, [w:] Dzieje Krakowa, t. 6, Kraków 2004
Dzieszyński R., Franczyk J.L., Encyklopedia Nowej Huty, Kraków 2006
Encyklopedia Krakowa, Warszawa-Kraków 2000
Gołaszewski T., Kronika Nowej Huty, Kraków 1955
Juchnowicz S., Nowa Huta, przeszłość i wizja. Z doświadczeń warsztatu projektowego [w:] Nowa Huta – przeszłość i wizja. Studium muzeum rozproszonego, „Biblioteka Krzysztoforska”, Kraków 2005, s. 179
Kryptonim „Gigant”. Dzieje nowohuckiego kombinatu w latach 1949-1958, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2008
Miastoprojekt Kraków 50 lat, wydawnictwo jubileuszowe, Kraków 2005
Mezian M., Nowa Huta – socjalistyczna w formie, fascynująca w treści, Kraków 2004
Narodziny Nowej Huty, materiały sesji naukowej odbytej 25 kwietnia 1998 roku, pod red. J. M. Małeckiego, „Rola Krakowa w Dziejach Narodu”, Kraków 1999
Nowa Huta miasto krzyża i pracy, red. J.L. Franczyk, M. Lasota, J. Szczepaniak, Kraków 2009
Nowa Huta – przeszłość i wizja. Studium muzeum rozproszonego, praca zbiorowa pod red. J. Salwińskiego i L.J. Sibili, „Biblioteka Krzysztoforska”, t. 2, Kraków 2005
Semczuk P., Lała się wódka, a ludzi z marmuru nie było. Jakie tajemnice skrywali budowniczowie Nowej Huty? „Newsweek” z 23.06.2017 r.
Ptaszycki T., Nowa Huta, „Architektura” 1953, nr 3
Zając E., Hutnicza „Solidarność”. Sierpień 1980-kwiecień 1989 [w:] Nowa Huta – miasto walki i pracy, IPN Kraków 2002
http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=514 [dostęp: 12.06.2019 r.]
https://www.dzieje.pl/aktualnosci/70-lat-temu-ruszyla-budowa-nowej-huty

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019