CAŁY NARÓD BUDUJE NOWĄ HUTĘ
BUDOWA METALURGICZNEGO GIGANTA POD KRAKOWEM


Artyści dla Nowej Huty

Galeria dokumentów >>

Dzień Hutnika w Nowej Hucie - Orkiestra i Chór Polskiego Radia podczas występów w części artystycznej, 10 V 1953, aut. fot.: fotolaborat. NH
(ANK, Huta im. Lenina, sygn. 29/777/fot. 2700)


Powrót do "Artyści dla Nowej Huty">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału