CAŁY NARÓD BUDUJE NOWĄ HUTĘ
BUDOWA METALURGICZNEGO GIGANTA POD KRAKOWEM


Artyści dla Nowej Huty

Galeria dokumentów >>

Dzień Hutnika w Nowej Hucie - występ studenckiego zespołu tanecznego, 11 V 1952, aut. fot.: fotolaborat. NH
(ANK, Huta im. Lenina, sygn. 29/777/fot. 2716)


Powrót do "Artyści dla Nowej Huty">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału