CAŁY NARÓD BUDUJE NOWĄ HUTĘ
BUDOWA METALURGICZNEGO GIGANTA POD KRAKOWEM


Artyści dla Nowej Huty

Galeria dokumentów >>

Balet Biura Projektów Nowej Huty w czasie występu na akademii ku czci 35. rocznicy rewolucji październikowej, 7 XI 1952, aut. fot.: fotolaborat. NH
(ANK, Huta im. Lenina, sygn. 29/777/fot. 2734)


Powrót do "Artyści dla Nowej Huty">>

Archiwum Narodowe w Krakowie 2019

Na początek rozdziału